x

Algemene Verkoopvoorwaarden

Koolsun
's-Gravendijckseweg 35E
2201 CZ Noordwijk ZH
Nederland
KvK-nr Rijnland: 82748853
BTW: NL862589769B01
E-mail: [email protected]

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Koolsun en de klant. Koolsun heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden vindt u op deze pagina. Door het plaatsen van een bestelling op onze  website  accepteert de klant de algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

Artikel 3. Betaling

 Artikel 4. Levering

Artikel 5. Weigering van bestellingen

Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door  Koolsun. Koolsun is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders aangegeven. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Koolsun dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Koolsun blijft eigenaar van geleverde producten totdat de koopprijs is voldaan. Het risico met betrekking tot het gebruik van producten gaat over op het moment dat de producten worden aangeboden op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Alle artikelen die u bij www.koolsun.com heeft gekocht, kunnen zonder reden en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen worden geretourneerd. De aankoop van artikelen is pas  definitief na deze 14 dagen. Indien de klant de bestelling wenst te annuleren/retourneren, dient de klant dit schriftelijk per e-mail aan [email protected] kenbaar te maken. De klant dient het product onmiddellijk aan Koolsun te retourneren. De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant. Producten met 50% korting of meer kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Retourzendingen met te weinig of geen gefrankeerde verzendkosten worden niet geaccepteerd. Het product kan alleen geretourneerd worden als het in de originele, onbeschadigde verpakking zit. Het product is in originele staat, ongedragen/ongebruikt, niet gewassen en onbeschadigd. Originale tags, labels en hangers worden niet verwijderd. De originele gebruiksaanwijzing moet aanwezig zijn in de onbeschadigde verpakking. Koolsun behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het reeds betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het product al door de klant is gebruikt of beschadigd is. Datum van de frankering is definitief. Retourzendingen, die buiten de retourperiode worden verzonden (te laat) worden niet gecrediteerd en worden automatisch eigendom van Koolsun. Wij vergoeden de aankoopkosten binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 8: Ruilen / Retourneren

Ruil- / Retouradres

Koolsun
t.a.v. Afdeling Retouren
's-Gravendijckseweg 35E
2201 CZ Noordwijk ZH
Nederland

Is omruilen of retourneren mogelijk?

Ja, maar let op dit kan alleen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en onder bepaalde voorwaarden.

Er kan niet worden geruild/geretourneerd worden indien:

Procedure van retourneren

Procedure van omruilen

Heeft u iets besteld en wilt u dit ruilen in plaats van retourneren, dan kan dit ook. Het retour sturen komt dan voor uw rekening, en wij sturen de ruilzending dan op onze kosten naar u op. Voor omruilen gelden de volgende regels:

Omruilen en extra artikelen bijbestellen

Het is ook mogelijk nog extra artikelen bij te bestellen, zodat deze naar u kunnen worden verzonden samen met uw ruilzending. Als u extra artikelen heeft bijbesteld, sturen wij u een e-mail met hoeveel u dan nog bij moet betalen, zodra de retour/ruilzending en betaling dan binnen zijn, wordt uw nieuwe bestelling opgestuurd.

Ik heb een artikel ontvangen dat defect is, wat moet ik doen?

Stuur ons een email met een omschrijving van het defect en uw factuurnummer en adresgegevens. Als u ook meteen een foto('s) van het defect met de email meestuurt, kunnen wij uw klacht sneller afhandelen.  Wacht in ieder geval met het retour sturen, totdat wij u een bericht hebben gestuurd wat te doen.

Voor retourzendingen van buiten de Europese Unie geldt het volgende: U dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten en exportdocumentatie. Door ons gemaakte kosten om uw retour te importeren worden in mindering gebracht op het door ons terug te storten bedrag. Een deel van de BTW en alle door ons betaalde invoerbelastingen op het moment van verzending worden niet gerestitueerd. Indien u op het moment van bestellen verzendkosten heeft betaald, worden deze niet gerestitueerd.

 Artikel 9. Klachten

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

Artikel 11. Privacybeleid

Artikel 12. Diversen

 Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze website en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

Foto's en tekst zijn eigendom van Koolsun en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.