x

Algemene Verkoopvoorwaarden

Koolsun
's-Gravendijckseweg 35E
2201 CZ Noordwijk ZH
Nederland
KvK-nr Rijnland: 28111638
BTW: NL002059851B54
E-mail: [email protected]

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Koolsun en de klant. Koolsun heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden vindt u op deze pagina. Door het plaatsen van een bestelling op onze  website  accepteert de klant de algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

Artikel 3. Betaling

 Artikel 4. Levering

Artikel 5. Weigering van bestellingen

Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door  Koolsun. Koolsun is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders aangegeven. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Koolsun dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Koolsun blijft eigenaar van geleverde producten totdat de koopprijs is voldaan. Het risico met betrekking tot het gebruik van producten gaat over op het moment dat de producten worden aangeboden op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Alle artikelen die u bij www.koolsun.com heeft gekocht, kunnen zonder reden en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen worden geretourneerd. De aankoop van artikelen is pas  definitief na deze 14 dagen. Indien de klant de bestelling wenst te annuleren/retourneren, dient de klant dit schriftelijk per e-mail aan [email protected] kenbaar te maken. De klant dient het product onmiddellijk aan Koolsun te retourneren. De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant. Producten met 50% korting of meer kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Retourzendingen met te weinig of geen gefrankeerde verzendkosten worden niet geaccepteerd. Het product kan alleen geretourneerd worden als het in de originele, onbeschadigde verpakking zit. Het product is in originele staat, ongedragen/ongebruikt, niet gewassen en onbeschadigd. Originale tags, labels en hangers worden niet verwijderd. De originele gebruiksaanwijzing moet aanwezig zijn in de onbeschadigde verpakking. Koolsun behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het reeds betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het product al door de klant is gebruikt of beschadigd is. Datum van de frankering is definitief. Retourzendingen, die buiten de retourperiode worden verzonden (te laat) worden niet gecrediteerd en worden automatisch eigendom van Koolsun. Wij vergoeden de aankoopkosten binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen. Het Nederlands recht is van toepassing.

 Artikel 8. Klachten

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

Artikel 10. Privacybeleid

Artikel 11. Diversen

 Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze website en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

Foto's en tekst zijn eigendom van Koolsun en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.